Šta je dizajn orijentisan ka konverziji?

Veb dizajn okrenut konverziji

Interesuje Vas šta je to dizajn orijentisan ka konverzij? Na internetu je krajnji cilj privući pažnju tzv. net surfera i koja postaje sve dragocenija. U današnje vreme ljudi su preplavljeni gomilom resursa i informacija i žele na bolji način da filtriraju informacije kako bi doneli ispravnu odluku. U ovom članku ćemo Vam pokazati načine kako da ubedite korisnika da ostane na Vašem veb-sajtu i preduzme akciju kao i načine kako da usmerite pažnju korisnika na važne elemente Vašeg veb-sajta.

Kao što možete da zamislite dobar dizajn usmeren na sadržaj ključan je za navođenje ljudi da se prijave na mejl listu ili pročitaju članak koji direktno ukazuje na kvalitet Vaših proizvoda ili usluga. Šta je dizajn usmeren na sadržaj? Jednostavno rečeno, to je dizajnerski pristup s ciljem da se smanji šansa za odlazak sa Vašeg sajta pretvarajući posetioce u potencijalne klijente, a zatim i kupce.

U ovom prvom delu ćemo proći kroz neke principe dizajna koji Vam mogu pomoći u razvoju veb lokacije u smislu konverzija i potencijalnih klijenata.

Pravi izbor
Naš mozak je mišić sa konstantnim stresom, sa ograničenim rezervama. Svako odlučivanje će se posegnuti za tim rezervama energije. Da biste napravili paralelu, ako svrha stranice na Vašem veb-sajtu nije jasno definisana, Vaš posetilac neće imati jasno razumevanje šta treba da izabere sledeće. S druge strane, izbori moraju biti različiti tako da posetilac lako odabere šta želi.

Cilj je da se pomoću osnova veb dizajna stvori iskustvo koje fokusira korisnikovu pažnju na Vaš cilj bez ikakvog napora, a da toga nije ni svestan. Što je intuitivnija Vaša navigacija, posetilac će dobiti manje mentalnog umora.

Odnos pažnje odgovara broju mogućih akcija na određenoj stranici, podeljen ciljevima koje stranica sledi. Na vebu, osim nekoliko izuzetaka, trebalo bi da imate samo jedan cilj po stranici. Što je razmera veća, to je veći rizik od „gubitka“ korisnika.

Otuda interes za preusmeravanje Vaših marketinških kampanja na personalizovane odredišne stranice, a ne na početnu stranicu veb-sajta (na kojoj ima previše ometanja, a samim tim i visok odnos pažnje).
Prilagođene odredišne stranice
Ono što pokušavate da postignete odredišnom stranicom duboko će uticati na njen mogući dizajn i sadržaj. U zavisnosti od cilja možete odabrati jednu od sledećih kategorija dizajna odredišne stranice:

Stranica za stvaranje potencijalnih klijenata – kada želite da pretvorite posetioce u potencijalne klijente, gde želite da dobijete kontakt informacije svog posetioca

Ciljna stranica za klik – ako želite da obavestite postojeće potencijalne klijente o svom novom proizvodu ili ponudi, čiji je cilj generisanje prodaje, vodeći ih na drugu stranicu sa više informacija o Vašem proizvodu. Iako je neophodno da se izdvojite sa drugačijim dizajnom, u oba slučaja ćete se morati pridržavati nekih opštih pravila. Evo ih:

Kontrast
Kontrast omogućava isticanje važnog elementa. Dodavanjem crvenog dugmeta u sredini pretežno belog okruženja učinićete dugme vidljivijim. Kontrast se takođe može stvoriti po veličini, veliki element u sredini manjih će se istaknuti više. To se može činiti logičnim, ali čini se da mnogi to zaboravljaju.

Koristite prazan prostor
Prazan prostor često zaboravljaju na internetu. Sve veća upotreba mobilnih telefona povećava vrednost svakog piksela na ekranu. Svako želi svoj komad kolača; sav prostor se mora iskoristiti za bombardovanje korisnika informacijama ili reklamama. Prazan prostor omogućava da Vaš veb-sajt „diše“ i olakšava čitanje. Ako želite da skrenete pažnju na element Vaše stranice, samo dodajte malo prostora oko nje. Prazanina i efekt kontrasta omogućavaju glatko čitanje a samim tim i bolju čitljivost stranice.

Smetnje
Smetnja je neprijatelj pažnje. Ako na Vašoj stranici postoji previše radnji, šanse korisnika da postane Vaš klijent umanjuju se u skladu s tim. Na primer, u zavisnosti od konteksta, tasteri za deljenje mogu odvratiti pažnju i imaju suprotan efekat od željenog (povećanje interakcije).

Enkapsulacija
Enkapsulacija se sastoji od grupisanja važnih elemenata stranice u okvir kako bi privukli pažnju i učinili ih vidljivijim. U vezi s tim, budite oprezni kada postavljate pozive na akciju. Precizan i dobro opisan poziv na akciju za specifičan proizvod uvek će biti efikasniji u pretvaranju posetioca u potencijalne kupce.

Kontinuitet
Slika je bolja od dugog govora. Da biste posetioce doveli tamo gde želite, ponekad ćete ih morati vući za ruku. Hijerarhija elemenata na stranici omogućiće korisniku da koristi Vaš sadržaj u pravom smeru. Takođe možete da koristite strelice koje pomažu da usmerite oko korisnika: Zahvaljujući efektu superpozicije, strelica i kontrast boja, sve teži ka dugmetu koje treba da kliknu.

Društveni dokaz
Kao što pokazuju eksperimenti, ljudi će verovatno pratiti šta drugi rade ili misle. To se naziva efekt propusnosti i možete ga implementirati tokom dizajniranja veb stranice tako što ćete pokazati ljudima koji su se prijavili na mejl listu, lajkovali Vašu stranicu, kupili Vaš proizvod i učinili vidljivim na društvenim mrežama koje koristite.

Sadržaj orijentisan ka konverziji
Zajedno sa dizajnom orijentisanim prema konverziji, sadržaj veb-sajta pokreće Vašu publiku na akciju. Zajedno sa fenomenalnim dizajnom Vaših odredišnih stranica, to je presudno za uspešan marketing. Evo nekoliko delotvornih trikova koji će Vam pomoći da napravite dobar sadržaj za pisanje, privučete i zadržite posetioce.

Interaktivno pisanje
Veb pisanje takođe praktikuje umetnost ubeđivanja usvajanjem interaktivnog pisanja. To znači, pisanje koje gura svog čitaoca-korisnika da preduzme akciju. Da biste i dalje uključili ciljeve u odluku o kupovini ili članstvu, potrebno je, dakle, biti u mogućnosti komunicirati porukama s visokim konverzacijskim potencijalom. Tradicionalno, kroz funkciju orijentisanih podsticaja, zadovoljenje, rešavanje problema, identifikaciju ili čak emociju. Pozivamo nedvosmisleno na obogaćivanje korisničkog iskustva i sa precizno utvrđenim ciljevima.

Koristite moćne reči
Pisanje sadržaja orijentisanog na konverziju ne treba da zanemari emocionalnu komponentu koja je direktno povezana sa procesom donošenja odluka. Kada koristite prave reči u odgovarajućem kontekstu za oslikavanje živopisne slike Vašeg proizvoda, možete pokrenuti gotovo svaki emotivni odgovor, za bilo koji cilj konverzije.

Važnost prvih paragrafa
Ako želite da privučete pažnju svojih posetilaca od samog početka, moraćete da sledite obrnuti-piramidalni stil pisanja koji daje najrelevantnije informacije od početka.

Slika obrnutog stila piramide pisanja

Pišite kao za učenike petog razreda
To znači da morate ukloniti komplikovane reči iz svog sadržaja. Koristite žargon umereno ali efikasno, nastojeći da pokažete čitaocima da ste „jedan od njih“ i da razumete njihove probleme. Generalno, cilj je pisati za 13-godišnju publiku koristeći kratke rečenice, kratke odlomke i lepo pripremljene naslove. Imajte na umu da naslovi sa pitanjem ostvaruju pet puta više klikova od naslova bez pitanja.

Zaključak

Dobar dizajn koji je usmeren na sadržaj je dizajn koji: ograničava odvlačenje pažnje, uverava, dosledan je i fokusira korisnika na cilj. Čak i ako su ovi principi testirani i odobreni, ništa nije predvidljivo na 100%, stoga razmislite o AB testiranju promena na Vašim odredišnim stranicama sve dok ne pronađete dobro podešenu formulu za Vaše poslovne svrhe.

 

Share this post :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Leave a Reply

Create a new perspective on life

Your Ads Here (365 x 270 area)
Latest News
Categories

Subscribe our newsletter

Purus ut praesent facilisi dictumst sollicitudin cubilia ridiculus.